Khách sạn Cửa Lò

Cửa Lò là một khu du lịch Biển, là một trong những bãi tắm đẹp nhất nước, nằm ở Bắc miền Trung thuộc tỉnh Nghệ An. Ksvadl.com sẽ cung cấp thông tin về các khách sạn Cửa Lò bao gồm: Thông tin về vị trí địa lý, địa chỉ, số điện thoại, các loại phòng (có thể có giá), dịch vụ, các hình ảnh của khách sạn, ... Du khách có thể đặt phòng trực tiếp với khách sạn thông qua số điện thoại của khách sạn. Tất cả các khách sạn Cửa Lò đều được quảng bá miễn phí.

Khách sạn Bạch Tuyết

Địa chi: 262 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0914 638 678 - 0968 311 267.

Khách sạn Nam Hiền

Địa chỉ: 238 Bình Minh -  Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 955 977 - 0978 863 226

Khách sạn Lâm Sơn Hải

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thức Tự - Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 955 888 - 955 333

Khách sạn Du Lịch

Địa chỉ: 14 Sào Nam - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 959 959 - 0904 535 535

Khách sạn Anh Hiếu

Địa chỉ: Nguyễn Thức Tự - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 959 268 - 0983 616 792

Khách sạn Hoàng Lan

Địa chỉ: Nguyễn Năng Tĩnh (Đường số 6) - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 824 777 - 0916 016 151

Khách sạn Nghi Đông

Địa chỉ: Lối 2 đường Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0975 107 020

Khách sạn Việt Anh

Địa chỉ: Đường Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 951 123 - 0962 565 565

Khách sạn Phượng Phương

Địa chỉ: 60 Nguyễn Sư Hồi -Thu Thuỷ - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 951 606 - 0982 951 606

Khách sạn Hoàng Yến

Địa chỉ: Lối 2 - Đ. Bình Minh - Cửalò - Nghệ An

Tel: 02383 949 777 - 0913 274 098

Khách sạn Tây Đô

Địa chỉ: P. Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 951 959 - 0912 342 079

Khách sạn Hạ Long

Địa chỉ: 18 Phan Sào Nam - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 382 4617 - 382 4619 - 0913 385 698

Khách sạn Tiến Thêm

Địa chỉ: Đường ngang số 6 - P. Thu Thủy - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0943 884 477

Khách sạn Hoa Biển

Địa chỉ: 98 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 955 777 - 0974 812 777

Khách sạn Thiên Trang

Địa chỉ: P. Nghi Thu - Cửa lò - Nghệ An

Tel: 02383 951 951 - 0982 887 943

Khách sạn Bạn Tôi

Địa chỉ: 238 Bình Minh -  Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 955 977 - 0978 863 226

Khách sạn Huệ Vinh

Địa chỉ: 152 Nguyễn Sư Hồi - Khối 1 - P. Thu Thủy - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 951 942 - 0941 829 222

Khách Sạn Hùng Hải

Địa chỉ: Đường ngang số 5 - Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 824 980 - 0902 207 999

Khách sạn Phú Vinh

Địa chỉ: Đường số 6 - khối 1 - P. Thu Thủy - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 842 649 - 0915 001 675

Khách sạn Nam Oanh

Địa chỉ: Đường ngang số 5 - Thu Thủy - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3952 838

Khách sạn Hoàn Kiếm

Địa chỉ: 194 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3951 878 - 091 174 75 19

Khách sạn Trường Lợi

Địa chỉ: 10 Mai Thúc Loan - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 951 387 - 0943 670 883

Khách sạn Việt An

Địa chỉ: Đường số 5 - Khối 1 - P. Thu Thủy - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 824 144 - 0912 297 793

Khách sạn Ngữ Hà

Địa chỉ: Đường ngang 9B - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 951 099 - 0945 912 347

Khách sạn Tiến Thu

Địa chỉ: Đường ngang số 5 _ P. Thu Thủy - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 824 498 - 0946 963 966

Khách sạn Ngọc Vinh

Địa chỉ: Khối 1 - P. Thu Thủy - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 951 170 - 0913 391 920

Khách sạn Dương Chi

Địa chỉ: Đường ngang số 5 - Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 952 134

Khách sạn Viễn Đông

Địa chỉ: Số 5 – đường Sào Nam - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 949 387 - 02383 949 388

Khách sạn Sa Nam

Địa chỉ: 72 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3952 666

Khách sạn Phú Lộc

Địa chỉ: Đường số 2 - P. Nghi Thu - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 958 899 - 0932 352 375

Pages