Khách sạn Đà Lạt

Khách Sạn Mini Thành Công

Địa chỉ: Đ/c: 41/1 Phan Đình Phùng - Phường 2 - Đà Lạt - Lâm Đồng

Tel: 0263 3520 144 - 3520199 - 0938498579

Khách Sạn La Sapinette

Địa chỉ: 01 Phan Chu Trinh - Phường 9 -  Đà Lạt - Lâm Đồng

Tel: 0263 3550 979

Khách Sạn Hoàng Minh Châu

Địa chỉ: 10 Nguyễn Chí Thanh - Phường 1 - Đà Lạt - Lâm Đồng

Tel: 0263 3898 989

Khách Sạn Cẩm Đô

Địa chỉ: 83 Phan Đình Phùng - Phường 1 - Đà Lạt - Lâm Đồng

Tel: 0263 3822 732

Khách Sạn Đỗ Quyên Đà Lạt

Địa chỉ: 3 Lê Thị Hồng Gấm - Phường 1 - Đà Lạt - Lâm Đồng

Tel: 0263 3823 494

Khách sạn Best Western Dalat Plaza

Địa chỉ: 19 Lê Đại Hành - Phường 1 - Đà Lạt - Lâm Đồng

Tel: 0263 6252 999

Khách sạn Kỳ Hòa Đà Lạt

Địa chỉ: 211 - 217 Phù Đổng Thiên Vương - P. 8 - Đà Lạt - Lâm Đồng

Tel: 0263 3555 217 - 216 - 028 6676 7610

Khách Sạn River Prince Đà Lạt

Địa chỉ: 135-145 Phan Đình Phùng - Phường 2 - Đà Lạt - Lâm Đồng

Tel: 02633 565 888

Khách sạn Sài Gòn - Đà Lạt

Địa chỉ: 180 Ba Tháng Hai - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng

Tel: 0263 3556 789

Khách sạn Sammy

Địa chỉ: 01 Lề Hồng Phong - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng

Tel: 02633 54 54 54

khách sạn Dalat Palace

Địa chỉ: 02 Trần Phú - Phường 3 - Đà Lạt - Lâm Đồng

Tel: 0263 3825 444

Khách sạn Du Parc Đà Lạt

Địa chỉ: 15 Trần Phú - Phường 3 - Đà Lạt - Lâm Đồng

Tel: 0263 3825 777

Khách Sạn Green Hill

Địa chỉ: 81B Hùng Vương - Phường 11 - Đà Lạt - Lâm Đồng

Tel: 0913 922 427 - 0263 3580070

Khách Sạn Marguerite

Địa chỉ: 30-32 Nguyễn Chí Thanh - Phường 1 - Đà Lạt - Lâm Đồng

Tel: 0263 3822 758

Khách Sạn Hoan Hỷ

Địa chỉ: 14 Ba Tháng Hai - Phường 1 - Đà Lạt - Lâm Đồng

Tel: 0263 3829 954

Khách sạn Saphir Đà Lạt

Địa chỉ: 22-24 Phan Như Thạch - Phường 1 - Đà Lạt - Lâm Đồng

Tel: 0263 3556 000 - 002 - 003 - 004

Khách sạn Giai Điệu

Địa chỉ: 29A Đường 3/4 - Phường 3 - Đà Lạt - Lâm Đồng

Tel: 0263 3524 868 - 0908 683 129

Khách Sạn TTC Hotel Premium Ngọc Lan

Địa chỉ: 42 Nguyễn Chí Thanh - Tp. Đà Lạt - Lâm Đồng

Tel: 0263 3838 838

Khách sạn Mường Thanh Đà Lạt

Địa chỉ: 42 Phan Bội Châu - Đà Lạt - Lâm Đồng

Tel: 0263 357 8888

Khách sạn Ngọc Phát

Địa chỉ: 10 Hồ Tùng Mậu - Tp. Đà Lạt - Lâm Đồng

Tel: 0263 3683 979