Khách sạn Sa Pa

Khách Sạn BB Sapa

Địa chỉ: 8 Cầu Mây - Tx. Sa Pa - Lào Cai

Tel: 0214 387 1996 - 0988 270 666

Khách Sạn Mây

Địa chỉ: 139 Thạch Sơn - thị xã Sa Pa - Lào Cai

Tel: 02143 856288 - 094 17 17 888

Khách sạn Biển Mây

Địa chỉ: Tổ 10 - Thị xã Sa Pa - Lào Cai

Tel: 0214 3871 181 - 0982 483989.

Khách sạn Sapa Green

Địa chỉ: 01 Hoàng Liên - Tx. Sa Pa - Lào Cai

Tel: 02143 62 8888 - 0869 675 669 - 0977 205 023

Khách sạn Sao Phương Bắc

Địa chỉ: 24 Ngũ Chỉ Sơn - Thị xã SaPa - Lào Cai

Tel: 02143 866 789

Sapa Legend Hotel & Spa

Địa chỉ: Số 1 Thủ Dầu Một - Thị xã Sapa - Lào Cai

Tel: 0214 382 8888 - 098 3132 888

Khách Sạn Sapa Vista

Địa chỉ: 70 Fansipan - Thị xã Sapa - Lào Cai

Tel: 0214 6288 388 - 0916 725787

Khách sạn Mường Thanh Sa Pa

Địa chỉ: 44 Ngũ Chỉ Sơn - thị xã Sa Pa - Lào Cai

Tel: 02143 887766

Khách Sạn Lacasa Sapa

Địa chỉ: 08B Thác Bạc - Tx. Sa Pa - Lào Cai

Tel: 02146 297 999 - 02143 872 105

Khách sạn Sapa Luxury

Địa chỉ: 161 Thạch Sơn - Sapa - Lào Cai

Tel: 02143 771 789 - 872 771 - 0986 171 171 - 0902 171 171

Khách sạn Sunny Mountain

Địa chỉ: 10 Mường Hoa - Thị xã Sapa - Lào Cai

Tel: 0214 3787 999 - 0914 817 802 - 0966 5999 87

Khách sạn Châu Long 1

Địa chỉ: 24 Đồng Lợi - Thị xã Sapa - Lào Cai

Tel: 0214 3871 245 - 0914 602529

Khách sạn Mùa Xuân Sa Pa

Địa chỉ: 6 Fansipan - Thị xã Sa Pa - Lào Cai

Tel: 02143 871 380 - 0975 134 075

Khách Sạn Chú Bé Gỗ - Pinocchio

Địa chỉ: 15 Mường Hoa -  thị xã Sapa - Lào Cai

Tel: 0214 3871 876 - 0913987625

Khách Sạn Sapa Cozy

Địa chỉ: 31 Thạch Sơn - thị xã Sapa - Lào Cai

Tel: 02143 871960 - 0902 347960

Khách sạn Ánh Sao

Địa chỉ: 19 Thác Bạc - thị xã Sapa - Lào Cai

Tel: 02143 873595 - 0986 703268

Khách sạn Bình Minh 2 Sa Pa

Địa chỉ: 01 Thủ Dầu Một - thị xã Sapa - Lao Cai

Tel: 02143 871142 - 871 143

Khách sạn Summit Sa Pa

Địa chỉ: 10 Thác Bạc - Thị xã Sapa - Lào Cai

Tel: 0214 3872 968 - 872967 - 0913 031 257

Khách sạn View Sa pa

Địa chỉ: 27 đường Violet - thị xã Sa Pa - Lào Cai

Tel: 0214 3 872 188 - 0888 513188

Khách sạn Sapa View

Địa chỉ: 41 Mường Hoa - thị xã Sapa - Lào Cai

Tel: 0214 3872 388 - 4886 999.

Khách sạn Thiên Ngân

Địa chỉ: 21 Phố Cầu Mây - thị xã Sapa - Lào Cai

Tel: 02143 873222 - 873 225

Khách sạn Sơn Dương

Địa chỉ: 06 Thạch Sơn - thị xã Sa Pa - Lào Cai

Tel: 02143656789 - 0913 507126

Khách Sạn Sapa Lodge

Địa chỉ: 18A và 033A phố Mường Hoa - thị xã Sa Pa - Lào Cai

Tel: 0961 840 555 - 0865575699

Khách sạn Bamboo Sa Pa

Địa chỉ: 18 Mường Hoa - Tx. Sa Pa - Lào Cai

Tel: 02143 871 075 - 0915 510 689

Khách Sạn Hoa Phong

Địa chỉ: 60 Đường Ngũ Chỉ Sơn - thị xã Sa Pa - Lào Cai

Tel: 02143 888 699 - 0987 290 154 - 0973 302 261

Khách Sạn Horizon Sapa

Địa chỉ: 18 Phạm Xuân Huân - thị xã Sapa - Lào Cai

Tel: 0214 3872 683 - 0912 927 966

Khách sạn Hmong Sapa

Địa chỉ: 27 Thác Bạc - Tx. Sa Pa - Lào Cai

Tel: 033 9022 222

Khu nghỉ dưỡng và Spa - Resort & Spa Victoria Sapa

Địa chỉ: Đường Xuân Viên - Thị xã Sapa - Lào Cai

Tel: 0214 3871 522

Khách sạn Fansipan View

Địa chỉ: Ngõ Victoria - Đường Xuân Viên - thị xã Sapa - Lào Cai

Tel: 0214 3873 579 - 3873 468 - 0913 524 535

Khách Sạn Auberge Đặng Trung

Địa chỉ: 31 Cầu Mây - thị xã Sa Pa - Lào Cai

Tel: 0214 3871 243 - 0915 508 843 - 0919 737 027

Pages