Khách sạn Cửa Lò

Cửa Lò là một khu du lịch Biển, là một trong những bãi tắm đẹp nhất nước, nằm ở Bắc miền Trung thuộc tỉnh Nghệ An. Ksvadl.com sẽ cung cấp thông tin về các khách sạn Cửa Lò bao gồm: Thông tin về vị trí địa lý, địa chỉ, số điện thoại, các loại phòng (có thể có giá), dịch vụ, các hình ảnh của khách sạn, ... Du khách có thể đặt phòng trực tiếp với khách sạn thông qua số điện thoại của khách sạn. Tất cả các khách sạn Cửa Lò đều được quảng bá miễn phí.

Khách sạn Tân Hạnh

Địa chỉ:  20 Nguyễn Cảnh Quế - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 958 688 - 0975 448 678

Khách sạn Gia Bảo

Địa chỉ: Khối 1 - P. Thu Thủy - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 952 826 - 0912 592 242

Khách sạn Hồng Kông

Địa chỉ: 250 Bình Minh - Cửa Lò Nghệ An

Tel: 02383 951 629

Khách sạn Hải Hòa

Địa chỉ: 160 Đường Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 824 739 - 0989 068 678

Khách sạn Hương Trà

Địa chỉ: 248 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02393 951 474 - 0986 003 474

Khách sạn Sóng Biển

Địa chỉ: Đường ngang số 9B - Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 824 099 - 098 342 42 42

Khách sạn Lan Vinh

Địa chỉ: Bình Minh - Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 091 522 83 18

Khách sạn Tuấn Quang

Địa chỉ: Khối 1 - P. Thu Thủy - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 944 302 - 0983 201 593

Khách sạn Hải Âu

Địa chỉ: Nguyễn Thức Đường - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 824 333 - 0913 272 563

Khách sạn Hùng Duyên

Địa chỉ: 170 Đường Nguyễn Sư Hồi - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0982 354 345 - 0917 326 226

Khách sạn Thúy Hiếu

Địa chỉ: 242 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 2 sao: 02383 958 958 - 3 sao: 02383 959 268

Khách sạn Thành Lộc

Địa chỉ: 258 Đường Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 956 456 - 0976 192 345

Khách sạn Khánh Hằng

Địa chỉ: 5 Đặng Thái Thuyến - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 091 214 35 55 - 0911 17 78 79

Khách sạn Tiến Anh

Địa chỉ: Nguyễn  Sư Hồi - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 958 989 - 0946 275 767

Khách sạn Hà Nội Cửa Lò

Địa chỉ: Mai Thúc Loan - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3824 815

Khách sạn Việt Thái

Địa chỉ: 266 đường Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 951 555 - 0914 386 968

Khách sạn SAMMY

Địa chỉ: 5 Nguyễn Thị Thập - Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 356 999 - 02383 555 969

Nhà khách Tỉnh Ủy

Địa chỉ: 222 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3824 419 - 094 618 12 22

Khách sạn VINAMOTOR

Địa chỉ: 74 Bình Minh -Thu Thuỷ - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3949 970

Khách sạn Xuân Dương

Đại chỉ: Tuyến 2 đường Bình Mình - Khối 1 - P. Thu Thủy - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0965 477 567

Khách sạn Thái An

Địa chỉ: Nguyễn Duy Trinh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 955 222 - 0963 333 959

Khách sạn Quân khu IV

Địa chỉ: 230 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3949 395

Khách sạn Thiên Ân

Địa chỉ: Đ Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 955 999

Khách sạn Sun and Sea

Địa chỉ: Đường 15 - Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 952 555 - 0936 640 999

Khách sạn Hoa Mai Vàng

Địa chỉ: 21 Nguyễn Cảnh Quế - Thu Thuỷ - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 952 836 - 097 510 91 71

Khách sạn Ngành Y Tế

Địa chỉ: 220 - Bình Minh - Cửa lò - Nghệ An

Tel: 0912 702 328 - 0912 487 568

Khách sạn Togi

Địa chỉ: 188 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 951 165 - 0912.52.77.88

Khách sạn Nhật Minh

Địa chỉ: 76 Nguyễn Sư Hồi - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3951 159 - 0904 983 669

Khách sạn Hải Linh

Địa chỉ: 238 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 955 966 - 02383 955 656

Khách sạn Giao Thông IV

Địa chỉ: 92 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 824 585

Pages