Khách sạn Nha Trang

Khách sạn Đông Phương Nha Trang

Địa chỉ: 103 Nguyễn Thiện Thuật - P. Lộc Thọ - Nha Trang - Khánh Hòa

Tel: 0258 3526986

Khách sạn Đông Dương - Indochine

Địa chỉ: 36 Hùng Vương - Lộc Thọ - Nha Trang - Khánh Hòa

Tel: 0258 352 5333 - 0983 870 117

Khách sạn Thiên Nga - Nice Swan

Địa chỉ: 64 Hùng Vương - Nha Trang - Khánh Hòa

Tel: 0258 3525 680 - 3522 678

Khách Sạn Barcelona Nha Trang

Địa chỉ: 34E Nguyễn Thiện Thuật - Tân Lập - Nha Trang - Khánh Hòa

Tel: 02853 526 966 - 526 977

Khách sạn Dendro Nha Trang

Địa chỉ: 90-92 Trần Phú - P. Lộc Thọ - Nha Trang - Khánh Hòa

Tel: 02583 525 757 - 523 352

Khách sạn TTC Premium Michelia

Địa chỉ: 04 Pasteur - P. Xương Huân - Nha Trang - Khánh Hòa

Tel: 02583 820 820

Khách sạn The Light Nha Trang

Địa chỉ: 86 Trần Phú - P. Lộc Thọ - Nha Trang - Khánh Hòa

Tel: 0258 6252 333

Khách Sạn Regalia Nha Trang

Địa chỉ: 98 Trần Phú - P. Lộc Thọ - Nha Trang - Khánh Hoà

Tel: 02586 263 333  - 266666 - 256667

Khách Sạn Seasing Boutique

Địa chỉ: 50B Củ Chi - P. Vĩnh Hải - Nha Trang - Khánh Hòa

Tel: 0258 3544 066 - 3544088 - 3544099

Khách sạn Nam Hùng

Địa chỉ: 18 Biệt Thự - P. Lộc Thọ - Nha Trang - Khánh Hòa

Tel: 0258 625 6789

Khách Sạn Hà Nội Golden

Địa chỉ: 107 Nguyễn Thiện Thuật - Lộc Thọ - Nha Trang - Khánh Hòa

Tel: 02583 529 123 - 0906 490 435

Khách Sạn Asia Paradise Nha Trang

Địa chỉ: 06 Biệt Thự - Nha Trang - Khánh Hòa

Tel: 0258 3524686 - 3524696

Khách Sạn Nha Trang Lodge

Địa chỉ: 42 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa

Tel: 02583 521 500 - 521 800

Khách Sạn Yasaka Sai Gon Nha Trang

Địa chỉ: 18 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa

Tel: 0258 3820090

Khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang

Địa chỉ: 60 Trần Phú - P. Lộc Thọ -  Nha Trang - Khánh Hoà

Tel: 02583 898888

Khách sạn Mường Thanh Grand Nha Trang

Địa chỉ: 06 Dương Hiến Quyền - Nha Trang - Khánh Hòa

Tel: 0258 355 2468

Khách sạn Hải Âu Nha Trang

Địa chỉ: 03 Nguyễn Chánh - Nha Trang - Khánh Hòa

Tel: 0258 3521333 - 0258 3526028

Khách sạn Havana Nha Trang

Địa chỉ: 38 Trần Phú - P. Lộc Thọ - Nha Trang - Khánh Hòa

Tel: 0258 3889999

Khách sạn Novotel Nha Trang

Địa chỉ: 50 Trần Phú - P. Lộc Thọ - Tp. Nha Trang - Khánh Hòa

Tel: 0258 6256 900