Khách sạn Cửa Lò

Cửa Lò là một khu du lịch Biển, là một trong những bãi tắm đẹp nhất nước, nằm ở Bắc miền Trung thuộc tỉnh Nghệ An. Ksvadl.com sẽ cung cấp thông tin về các khách sạn Cửa Lò bao gồm: Thông tin về vị trí địa lý, địa chỉ, số điện thoại, các loại phòng (có thể có giá), dịch vụ, các hình ảnh của khách sạn, ... Du khách có thể đặt phòng trực tiếp với khách sạn thông qua số điện thoại của khách sạn. Tất cả các khách sạn Cửa Lò đều được quảng bá miễn phí.

Khách sạn 3D Hotel

Địa chỉ: 264 Đ Bình Minh -Thị xã Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3952 952 - 02383 952 345

Khách sạn Daewoo

Địa chỉ: 48 Nguyễn Sư Hồi - P. Thu Thuỷ - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 098 912 23 90 - 02386 677 888

Khách sạn Thái Bình Dương

Địa chỉ: 226 Bình Minh - ửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3824 164 - 0913.056.347

Khách sạn Blue Wave

Địa chỉ: Đ Hoàng Văn Tâm - Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 871 6666 - 0238 871 8666

Khách sạn Khanh Lộc

Địa chỉ: 93 - Đ Bà Lụa - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0977.663.567 - 02383.951.291

khách sạn Sơn Thảo

274  Đ Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3955 567 - 0912 341 523

Khách sạn Hòn Ngư

Địa chỉ: 228 - Đ Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 824127 - 0904 514 777

Khách sạn Bank Star 2

190 Bình Minh -Thị xã Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 952 188 - 090 466 7897

Khách sạn Thùy Trang

Địa chỉ: Đ Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 943 454 - 0979 775 878

Khách sạn Quê Hương

Địa chỉ: Đ Sào Nam - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3952611

Khách sạn Đông Dương

Địa chỉ: Đ  Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0383 948 999 - 0912 044 263

Khách sạn Anh Đào

Địa chỉ: Số 178 Đ Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3824 936

Khách sạn Tiến Thành

Địa chỉ: Khối 3 - phường Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3956787

Khách sạn Trung Vinh

Địa chỉ: số 2, Đ Sào nam - Cửa lò - Nghệ An

Tel: 0238 3824 371 – 0978.873818

khách sạn Bảo Anh

Địa chỉ: Đ Bình Minh -TX Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3955 668

Khách sạn Thanh Tuấn

Địa chỉ: Đ Hoàng Văn Tâm - Cửa lò - Nghệ An

Tel: 0916 714 446 - 0168 462 1666

Khách sạn Tuấn Anh

Địa chỉ: Đường 6 - Khối 01 - Phường Thu Thủy - Thị xã Cửa Lò

Tel: 0963786586 - 0912280010

khách sạn Phúc Lộc

Địa chỉ: sát Đường Bình Minh – TX Cửa Lò

Tel: 0912.666.342 – 0982.811.808

Khách sạn Thanh Nam

Địa chỉ: Số 11, Đ Nguyễn Năng Tĩnh - TCửa Lò - Nghệ An

Tel: 0943.371.567

Khách sạn AGRIBANK

Địa chỉ: số 184 - Đ. Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 952 766

Khách sạn BIDV

Địa chỉ: Đ Mai Thúc Loan - Cửa lò - Nghệ An

Tel: 0238 3951489

khách sạn Sao Xanh

Địa chỉ: Số 9 Đ Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0383.952.652 - 0973.938.999

khách sạn Sen Vàng

Địa chỉ: 236 - Đ. Bình Minh - Cửa lò - Nghệ An

Tel: 02383 951 881 - 0915 135 368.

khách sạn Lộc Anh 3

Địa chỉ lối 2 - đ Bình Minh - Cửa lò, Nghệ An

Tel: 02383 968969 - 02383 824 788 - 0912 666 456

khách sạn Kim Ngân II

Địa chỉ: Mai Thúc Loan - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3951 684 - 0913354771

khách sạn Tùng Lâm

Địa chỉ: Tùng Lâm 1 - ở khối 1 - P. Thuy Thủy

Tùng Lâm 2 - số 6 – Đ. Nguyễn Cảnh Quế - P. Thu Thủy, Cửa Lò

Tel: 02383 951 098 - 0383 952 789 - 0982 999 678

khách sạn Phương Dung

Địa chỉ: 168 - đường.Nguyễn Sư Hồi - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0983 122 291 - 0946 682 777

khách sạn Thiện Nhân

Địa chỉ: số 36 Nguyễn Cảnh Quế, Thu Thuỷ - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02393 343 226, 0914442762

khách sạn Hương Việt

Địa chỉ: Lối 2 - đường Bình Minh - Cửa Lò Nghệ An

Tel: 038 3955456 - 0979076969

khách sạn Hồng Tấn

Địa chỉ: 180 - đường Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 824 387 - 0912 741 109

Pages