Khách sạn Cửa Lò

Cửa Lò là một khu du lịch Biển, là một trong những bãi tắm đẹp nhất nước, nằm ở Bắc miền Trung thuộc tỉnh Nghệ An. Ksvadl.com sẽ cung cấp thông tin về các khách sạn Cửa Lò bao gồm: Thông tin về vị trí địa lý, địa chỉ, số điện thoại, các loại phòng (có thể có giá), dịch vụ, các hình ảnh của khách sạn, ... Du khách có thể đặt phòng trực tiếp với khách sạn thông qua số điện thoại của khách sạn. Tất cả các khách sạn Cửa Lò đều được quảng bá miễn phí.

Khách sạn Bình Minh

Địa chỉ: 94 Bà  Lụa - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0948.101.165 - 0963.059.419

Khách sạn Xuân Lan

Địa chỉ: 164 - Bình Minh - Cửa lò - Nghệ An

Tel: 0238 3951 224 - 0904 745 688

Khách sạn Hoàng Hà

Địa chỉ: Nguyễn Thức Tự - Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An

Tel:  02383 956 777 - 0935761666

Nhà Khách Nghệ An II

Địa chỉ: 236 - Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 951 881 - 0916 676 400

Khách sạn Kỳ Lan

Địa chỉ: Đường số 6 - P. Thu Thủy - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 949 767 - 0916 888 777

Khách sạn Dương Gia

Địa chỉ: số 10 Mai Thúc Loan - Cửa lò - Nghệ an

Tel: 02 383 959 968 - 094 516 88 86

Khách sạn Hòn Mắt

Địa chỉ: Khối 6 - P. Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 947 666 - 02383 947 888

Khách sạn Bưu Điện

Địa chỉ: Số 1 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3824 554 - 0915 236 779

Khách sạn Bạch Lim

Điện Thoại: 07 Nguyễn Cảnh Quế và 140 Nguyễn Sư Hồi - Thu Thủy - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 949 599 - 0969 344 799.

Khách sạn Kiều Anh

Địa chỉ: 5 Nguyễn Thức Tự - Cửa Lò – Nghệ An

Tel: 02383 955 568 - 0968 824 375

Khách sạn Bộ xây dựng

Địa chỉ: 216 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 824 122 - 02383 824 326

Khách sạn Trung Kiên

Địa chỉ: Nguyễn Thức Tự - Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 956 789 - 02383 955 555

Khách sạn Bảo Nam

Địa chỉ: Đ Mai Thúc Loan - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 542 666 - 0917 330 444

Khách sạn Đặng Đạt

Địa chỉ: 2 Nguyễn Năng Tĩnh - Thu Thuỷ - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 951 008

Khách Sạn Bộ Văn Hóa

Địa chỉ: 9 Mai Thúc Loan - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 949 423 - 091 207 36 94

Khách sạn Vinh Hạnh

Địa chỉ: 246B Bình Minh - Cửa lò - Nghệ An

Tel: 02383 956 768 - 0968 122 626

Khách sạn Hương Khang

Địa chỉ: Đ Mai Thúc Loan - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0976 620 928

Khách sạn Phong Lan

Địa chỉ: Khối 1- Thu Thủy - Cửa lò - Nghệ An

Tel: 02383 824 804 - 0989 899 997

Khách Sạn Việt Úc

Địa chỉ: 7 Sào Nam - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 824.577 - 0906 152 678

Khách sạn Ngọc Ngà

Địa chỉ: 83 Bà Lụa - Nghi Thu - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0973 938 999 - 0912 226 323

Khách sạn Như Ý

Địa chỉ: 9 Sào Nam - Nghi Thu - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 949 929 - 0913 074 275

Khách sạn Hoa Đồng Tiền

Địa chỉ: 208 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3824 901 - 0913 273 348.

Khách sạn Việt Trung

Địa chỉ: 152 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 947 999 - 0913 545 789

Khách sạn Đại Huệ

Địa chỉ: 246 Đ. Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An Tel: 02383 951 567 - 0912 363 707

Khách sạn Trường Sa

Địa chỉ: 66 Nguyễn Sư Hồi  - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 947 777 - 0984 482 266

Khách sạn Hương Sen

Địa chỉ: Đ Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 956 579 - 0986 772 727

Khách sạn Đại Tây Dương

Địa chỉ: 246B Đ Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0383.949.888 - 0383.956.868

Khách sạn Hùng Đức

Địa chỉ: Khối 1 - P. Thu Thủy - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0944 466 979 - 0933 018 999

Khách sạn Thanh Lan

Địa chỉ: Đ Hoàng Văn Tâm - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 956 289 - 096 619 05 85

Khách sạn Xanh

Địa chỉ: 282 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0383 949 999 - 0383 949 949

Pages