Khách sạn Đồ Sơn

Tắm biển và vui chơi trên bãi biển Đồ Sơn: khu du lịch Đồ Sơn có 3 khu, Khu I, II, III, là một trong những bãi tắm đẹp nhất nước, nằm ở miền Bắc thuộc tỉnh Hải Phòng. Ksvadl.com sẽ cung cấp thông tin về các khách sạn Đồ Sơn bao gồm: Thông tin về vị trí địa lý, địa chỉ, số điện thoại, các loại phòng (có thể có giá), dịch vụ, các hình ảnh của khách sạn, ... Du khách có thể đặt phòng trực tiếp với khách sạn thông qua số điện thoại của khách sạn. Tất cả các khách sạn Đồ Sơn đều được quảng bá miễn phí.

Khách sạn Vạn Thông

Địa chỉ: Khu 2 Đồ Sơn -  Vạn Sơn - Đồ Sơn - Hải Phòng

Tel: 0225 3861311

/sites/default/files/field/image/anh-55637118.jpg

Địa chỉ: Khu II Đồ Sơn - Hải Phòng

Tel: 0225 3861 410

Nhà khách Quân Khu 1

Đại chỉ: Trung tâm khu 1 - Đường Yết kiêu - Đồ Sơn - Hải Phòng

Tel: 02253 864781 - 0982 686 657

Khách sạn Biển Nhớ Đồ Sơn

Đại chỉ: Bộ Quốc Phòng - C54 Khu II - Đồ Sơn - Hải Phòng

Tel: 02253 865 939

Khách sạn Công đoàn Việt Nam

Đại chỉ: Trung tâm khu 1 - Đồ Sơn - Hải Phòng

Tel: 0225 3864688 - 3861300

Khách sạn Lâm Nghiệp

Đại chỉ: Trung tâm khu I - Phường Vạn Sơn - Đồ Sơn - Hải Phòng

Tel: 0225 3861 304 - 091 447 5941 - 091 234 9744

Hòn Dấu Resort

Đại chỉ: Khu 3 - Vạn Huơng - Đồ Sơn - Hải Phòng

Tel: 02253 864678

Khách sạn Hoa Phượng

Đại chỉ: Khu 2 - bãi biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Tel: 0225 386 1286

Khách sạn Hanvet Đồ Sơn

Đại chỉ: Khu 1 - P. Vạn Hương - Đồ Sơn - Hải Phòng

Tel: 0225 3861 326 - 0936 424 569 - 0912 926 301

Khách sạn Hải Âu

Địa chỉ: Khu II phường Vạn Hương - Đồ Sơn - Hải phòng

Tel: 0225 3861 221 - 0225 386 2830

Khách sạn Đồ Sơn Resort

Đại chỉ: Khu III - Bãi biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Tel: 0225 3864 888