Khách sạn Cát Bà

Khách Sạn Draco QK3

Địa chỉ: 251 đường 1/4 - thị trấn Cát Bà - Cát Hải - Hải Phòng

Tel: 02253 887200 - 0978 768 239

Khách sạn Hương Cảng

Địa chỉ: 201 - 202 Đường 1/4 - Khu du lịch Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 02253 888 399 - 0914 691 683

Khách sạn Việt Anh

Địa chỉ: 2 Đường Núi Ngọc - TT Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 02253 888206

Khách Sạn Hùng Long Harbour

Địa chỉ: 268 Đường 1/4 - Thị Trấn Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 02256 269 269 - 0383 269 269 - 0978 366 791

Khách sạn Giếng Ngọc

Địa chỉ: 240 đường 1/4 - thị trấn Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 0225 3888286 - 3888243

Khách sạn Mặt Trời và Biển

Địa chỉ: 26 - 28 đường Núi Ngọc - thị trấn Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 02253 888 315 - 887 766 - 0904 156 234 - 0972 123 234

Khách sạn Viễn Đông

Địa chỉ: 225  đường 1/4 - thị trấn Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 0225 3888 555

Khách sạn Rồng Biển

Địa chỉ: Tổ 19 - khu 4 - Tt. Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 02253 888730

Khách sạn Hoàng Ngọc

Địa chỉ: 245 đường 1/4 - thị trấn Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 02253 688788

Khách sạn Mỹ Ngọc

Địa chỉ: 212 đường 1/4 - Thị Trấn Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 02253 888422 - 888199 - 0978 032203

Khách sạn Thảo Minh

Địa chỉ: 197 Đường ¼ - Thị Trấn Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 0225 3888 408 - 0983 244005 - 0981 602889

Khách sạn Anh Tuấn

Địa chỉ: 61 Núi Ngọc - TT.Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 02253 888 296

Khách sạn Trà My

Địa chỉ: 227 đường 1/4 - TT. Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 02253 888650

Khách sạn Phong Lan

Địa chỉ: 214 đường 1/4 - khu Du lịch Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 02253 888605

Khách sạn Hoa Phượng

244 đường 1/4 - khu du lịch Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 02253 887735

Khách sạn Lan Hạ

Địa chỉ: 21 Núi Ngọc - thị trấn Cát Bà - Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 02253 888299 - 888999

Khách Sạn Le Pont

Địa chỉ: 62-64 Đường Núi Ngọc - Cát Bà - Hài Phòng

Tel: 02253 888 353

Whisper Nature Bungalow

Địa chỉ: Thôn 1 - Làng Việt Hải - Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 024 3929 0606

Khách sạn Hải Long Cát Bà

Địa chỉ: 234 Đường 1/4 - Thị trấn Cát Bà - H. Cát Hải - Hải Phòng

Tel: 0225 3888 635 - 0947 935 498

Khách sạn Harbour Inn

Địa chỉ: 309 Đường ¼ - TT Cát Bà - H. Cát Hải - Hải Phòng

Tel: 0914 958 567 - 0974 712 343

Khách Sạn Chu Long

Địa chỉ: Đường ¼ - Tùng Dinh - Thị trấn Cát Bà - Cát Hải - Hải Phòng

Tel: 02253 696986 - 0974 23 9994 - 0984 858 263

Monkey Island Resort

Địa chỉ: Đảo khỉ - Cát Bà - Cát Hải - Hải Phòng

Tel: 0981 222 028 - 0904 016 318.- 0968 156 859

Cát Bà Sunrise Resort

Địa chỉ: Bãi biển Cát Cờ 3 - Đảo Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 0225 388 7360

Cát Bà Island Resort & Spa

Địa chỉ: Cát Cò 1 - đảo Cát Bà - Cát Hải - Hải Phòng

Tel: 0225 368 8686 - 0243 728 1409

Khách sạn Sea Pearl

Địa chỉ: 219 đường 1/4 - Cát Bà - Hải Phòng, SĐT: 02253 688567 - 696128.