Khách sạn Quảng Bình

Khách sạn Năm Long

Địa chỉ: 22 Hồ Xuân Hương - Đồng Mỹ -  Đồng Hới - Quảng

Tel: 0232 3821 851 - 3826 926

Khách Sạn Du Lịch Kẻ Bàng

Địa chỉ: 28 Hồ Xuân Hương - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:  0232 3841 063 - 0912 190 958 - 0977 388 858

Khách sạn Anh Linh 2

Địa chỉ: 55 Trương Pháp - Đồng Hới - Quảng Bình

Tel: 02323 796 999 - 796 998 - 0988 080 887

Khách sạn Anh Linh

Địa chỉ: 38 Dương Văn An - Đồng Hới - Quảng Bình

Tel: 02323 820 297 - 0916 730 363

Khách sạn 68

Địa chỉ: 68 Lê Lợi - Hải Đình -  Đồng Hới - Quảng Bình

Tel: 0232 3815 668 - 3815 568

Khách sạn Hằng Nga 2

Địa chỉ: 128B Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình

Tel: 0915 860188 - 02323 821333

Khách sạn 8-3

Địa chỉ: 129 Lý Thường Kiệt - P. Hải Thành - Đồng Hới - Quảng Bình

Tel: 0232 3827888 - 3821297

Khách sạn Phú Quý

Địa chỉ: Đường Trương Pháp - Quang Phú - Đồng Hới - Quảng Bình

Tel: 02323 810 369 - 810 521 - 840 679 - 0973 894 228

Khách sạn Thảo Trang

Địa chỉ: 11 Trịnh Hoài Đức - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình

Tel: 0232 3836294 - 0914 085 123

Khách Sạn Sunrise

Địa chỉ: 389 Trường Pháp - Đồng Hới - Quảng Bình

Tel: 0232 3813999 - 0912 718 679 - 0988 888 967

Khách sạn Amanda

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo - Bảo Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình

: 0 981 707 999 - 0232 379 8888

Khách sạn Tân Bình

Địa chỉ: 04 Lê Văn Hưu - TP Đồng Hới - Quảng Bình

Tel: 0232 3812999 - 0232 3812666

Khách sạn Mường Thanh Holiday Quảng Bình

Địa chỉ: 119 Trương Pháp - P.Hải Thành - Tp Đồng Hới - Quảng Bình

Tel: 02323 811 666

Sun Spa Resort Quảng Bình

Địa chỉ: Mỹ Cảnh - Bảo Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình

Tel: 0232 384 2999

Khách sạn Sài Gòn Quảng Bình

Địa chỉ: 20 Quách Xuân Kỳ - Đồng Hới - Quảng Bình

Tel: 0232 3822 276 - 0944 911 916

Khách sạn Hữu Nghị

Địa chỉ: 22 Quách Xuân Kỳ - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình

Tel: 02323 822567 -0969 837 272

Khách Sạn Sài Gòn Phong Nha

Địa chỉ: Trung tâm du lịch Phong Nha - Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình

Tel: 0232 3677 016 -  0912 747 702

Bảo Ninh Beach Resort

Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp  - Đồng Hới - Quảng Bình

Tel: 0232 3854688 - 0967 881 888 0911 373 116

Khách Sạn Riverside

Địa chỉ: 15 Trương Pháp - Đồng Hới - Quảng Bình

Tel: 02323 533888 - 0915 09 59 59 - 0912 82 09 59

Khách sạn Mường Thanh Luxury Nhật Lệ

Địa chỉ: 121 Trương Pháp - P. Hải Thành - Tp. Đồng Hới - T. Quảng Bình

Tel: 02323 779 888

Khách sạn Thanh Phúc 2

Địa chỉ: 242 và 405 Trương Pháp - TP Đồng Hới - Quảng Bình

Tel: 02323 823 774 (1) - 02323 810 999 (2) - 0961 386 888