Khách sạn Cửa Lò

Khách sạn Bạch Tuyết

Địa chi: 262 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0914 638 678 - 0968 311 267.

Khách sạn Nam Hiền

Địa chỉ: 238 Bình Minh -  Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 955 977 - 0978 863 226

Khách sạn Lâm Sơn Hải

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thức Tự - Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 955 888 - 955 333

Khách sạn Du Lịch

Địa chỉ: 14 Sào Nam - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 959 959 - 0904 535 535

Khách sạn Anh Hiếu

Địa chỉ: Nguyễn Thức Tự - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 959 268 - 0983 616 792

Khách sạn Hoàng Lan

Địa chỉ: Nguyễn Năng Tĩnh (Đường số 6) - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 824 777 - 0916 016 151

Khách sạn Nghi Đông

Địa chỉ: Lối 2 đường Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0975 107 020

Khách sạn Việt Anh

Địa chỉ: Đường Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 951 123 - 0962 565 565

Khách sạn Phượng Phương

Địa chỉ: 60 Nguyễn Sư Hồi -Thu Thuỷ - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 951 606 - 0982 951 606

Khách sạn Hoàng Yến

Địa chỉ: Lối 2 - Đ. Bình Minh - Cửalò - Nghệ An

Tel: 02383 949 777 - 0913 274 098

Khách sạn Tây Đô

Địa chỉ: P. Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 951 959 - 0912 342 079

Khách sạn Hạ Long

Địa chỉ: 18 Phan Sào Nam - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 382 4617 - 382 4619 - 0913 385 698

Khách sạn Tiến Thêm

Địa chỉ: Đường ngang số 6 - P. Thu Thủy - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0943 884 477

Khách sạn Hoa Biển

Địa chỉ: 98 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 955 777 - 0974 812 777

Khách sạn Thiên Trang

Địa chỉ: P. Nghi Thu - Cửa lò - Nghệ An

Tel: 02383 951 951 - 0982 887 943

Khách sạn Bạn Tôi

Địa chỉ: 238 Bình Minh -  Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 955 977 - 0978 863 226

Khách sạn Huệ Vinh

Địa chỉ: 152 Nguyễn Sư Hồi - Khối 1 - P. Thu Thủy - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 951 942 - 0941 829 222

Khách Sạn Hùng Hải

Địa chỉ: Đường ngang số 5 - Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 824 980 - 0902 207 999

Khách sạn Phú Vinh

Địa chỉ: Đường số 6 - khối 1 - P. Thu Thủy - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 842 649 - 0915 001 675

Khách sạn Nam Oanh

Địa chỉ: Đường ngang số 5 - Thu Thủy - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3952 838

Khách sạn Hoàn Kiếm

Địa chỉ: 194 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3951 878 - 091 174 75 19

Khách sạn Trường Lợi

Địa chỉ: 10 Mai Thúc Loan - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 951 387 - 0943 670 883

Khách sạn Việt An

Địa chỉ: Đường số 5 - Khối 1 - P. Thu Thủy - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 824 144 - 0912 297 793

Khách sạn Ngữ Hà

Địa chỉ: Đường ngang 9B - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 951 099 - 0945 912 347

Khách sạn Tiến Thu

Địa chỉ: Đường ngang số 5 _ P. Thu Thủy - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 824 498 - 0946 963 966

Khách sạn Ngọc Vinh

Địa chỉ: Khối 1 - P. Thu Thủy - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 951 170 - 0913 391 920

Khách sạn Dương Chi

Địa chỉ: Đường ngang số 5 - Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 952 134

Khách sạn Viễn Đông

Địa chỉ: Số 5 – đường Sào Nam - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 949 387 - 02383 949 388

Khách sạn Sa Nam

Địa chỉ: 72 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3952 666

Khách sạn Phú Lộc

Địa chỉ: Đường số 2 - P. Nghi Thu - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 958 899 - 0932 352 375

Pages