Khách sạn Cửa Lò

Khách sạn Biển Xanh

Địa chỉ: Khối 1 - P. Thu Thủy - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3824 956

Khách sạn Công Đoàn Cửa Lò

Địa chỉ: 206 đường Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 038 3824176, 0915227526

Khách sạn Sài Gòn Kim Liên

Địa chỉ: số 212 đường Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238.3952.899.

Khách sạn Ngân Hàng

Địa chỉ: 210 đường Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 038 3952454 - 0912226323.

Khách sạn Nam Hải

Địa chỉ: Bình Minh - Tx.Cửa Lò, Nghệ An

Tel: 0983543253 - 0944093989

Khách sạn Vĩnh Thành

Địa chỉ: 252 đường Bình Minh, Cửa Lò, Nghệ An

Tel: 02383 951 568 - 0949782678

Khách sạn Cung Tần

Địa chỉ: 50 Nguyễn Sư Hồi, Cửa Lò, Nghệ An

Tel:  0912 743 598 - 0986 725 598

Khách sạn Hà Đô

Địa chỉ: 272 Đường Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0988.83.83.83 - 02383.956666

Khách sạn Mường Thanh Grand Cửa Lò

Địa chỉ số 232, đường Bình Minh - Cửa Lò

Tel: 0238 3948 666 - 0 238 3957 567

Khách sạn Sa Pa Cửa Lò

Địa chỉ: 332 - đường Bình Minh - TX Cửa lò - Nghệ An

Tel: 02 383 947 999 - 0913 545 789

Khách sạn SUMMER Cửa Lò

Địa chỉ: 268 Bình Minh, Cửa Lò, Nghệ An

Tel: 02383.998.999 - 02383.998.998

Khách sạn SONNET Cửa Lò

Địa chỉ: 256 Đường Bình Minh - Khối 3 - P.Nghi Hương - TX. Cửa Lò - T. Nghệ An

Tel: 0968 334 885 - 0968 334 880

Khách sạn Hường Hậu Cửa Lò

Địa chỉ: Khối 3 - P. Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 942 888 - 0968 555 155

Khánh Sạn Hải Dương Cửa Lò

Địa chỉ: Số 266 - Đường Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02386 646 868, 0984 687 738

Khách sạn New Sky Cửa Lò

Địa chỉ: Số 236B - đ Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0966.944.365 - 0976.061.365

Khách sạn Yên Hiền

Địa chỉ: Khối 1 - P. Thu Thủy - TX Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0948 263 758 - 0987.182004

khách sạn Bông Sen

Địa chỉ: 266A Bình Minh – Cửa Lò – Nghệ An

Tel: 0238. 3955 881/ 0238. 3955.882

Pages