Khách sạn Cửa Lò

Khách sạn 3D Hotel

Địa chỉ: 264 Đ Bình Minh -Thị xã Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3952 952 - 02383 952 345

Khách sạn Daewoo

Địa chỉ: 48 Nguyễn Sư Hồi - P. Thu Thuỷ - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 098 912 23 90 - 02386 677 888

Khách sạn Thái Bình Dương

Địa chỉ: 226 Bình Minh - ửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3824 164 - 0913.056.347

Khách sạn Blue Wave

Địa chỉ: Đ Hoàng Văn Tâm - Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 871 6666 - 0238 871 8666

Khách sạn Khanh Lộc

Địa chỉ: 93 - Đ Bà Lụa - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0977.663.567 - 02383.951.291

khách sạn Sơn Thảo

274  Đ Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3955 567 - 0912 341 523

Khách sạn Hòn Ngư

Địa chỉ: 228 - Đ Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 824127 - 0904 514 777

Khách sạn Bank Star 2

190 Bình Minh -Thị xã Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 952 188 - 090 466 7897

Khách sạn Thùy Trang

Địa chỉ: Đ Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 943 454 - 0979 775 878

Khách sạn Quê Hương

Địa chỉ: Đ Sào Nam - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3952611

Khách sạn Đông Dương

Địa chỉ: Đ  Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0383 948 999 - 0912 044 263

Khách sạn Anh Đào

Địa chỉ: Số 178 Đ Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3824 936

Khách sạn Tiến Thành

Địa chỉ: Khối 3 - phường Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3956787

Khách sạn Trung Vinh

Địa chỉ: số 2, Đ Sào nam - Cửa lò - Nghệ An

Tel: 0238 3824 371 – 0978.873818

khách sạn Bảo Anh

Địa chỉ: Đ Bình Minh -TX Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3955 668

Khách sạn Thanh Tuấn

Địa chỉ: Đ Hoàng Văn Tâm - Cửa lò - Nghệ An

Tel: 0916 714 446 - 0168 462 1666

Khách sạn Tuấn Anh

Địa chỉ: Đường 6 - Khối 01 - Phường Thu Thủy - Thị xã Cửa Lò

Tel: 0963786586 - 0912280010

khách sạn Phúc Lộc

Địa chỉ: sát Đường Bình Minh – TX Cửa Lò

Tel: 0912.666.342 – 0982.811.808

Khách sạn Thanh Nam

Địa chỉ: Số 11, Đ Nguyễn Năng Tĩnh - TCửa Lò - Nghệ An

Tel: 0943.371.567

Khách sạn AGRIBANK

Địa chỉ: số 184 - Đ. Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 952 766

Khách sạn BIDV

Địa chỉ: Đ Mai Thúc Loan - Cửa lò - Nghệ An

Tel: 0238 3951489

khách sạn Sao Xanh

Địa chỉ: Số 9 Đ Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0383.952.652 - 0973.938.999

khách sạn Sen Vàng

Địa chỉ: 236 - Đ. Bình Minh - Cửa lò - Nghệ An

Tel: 02383 951 881 - 0915 135 368.

khách sạn Lộc Anh 3

Địa chỉ lối 2 - đ Bình Minh - Cửa lò, Nghệ An

Tel: 02383 968969 - 02383 824 788 - 0912 666 456

khách sạn Kim Ngân II

Địa chỉ: Mai Thúc Loan - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3951 684 - 0913354771

khách sạn Tùng Lâm

Địa chỉ: Tùng Lâm 1 - ở khối 1 - P. Thuy Thủy

Tùng Lâm 2 - số 6 – Đ. Nguyễn Cảnh Quế - P. Thu Thủy, Cửa Lò

Tel: 02383 951 098 - 0383 952 789 - 0982 999 678

khách sạn Phương Dung

Địa chỉ: 168 - đường.Nguyễn Sư Hồi - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0983 122 291 - 0946 682 777

khách sạn Thiện Nhân

Địa chỉ: số 36 Nguyễn Cảnh Quế, Thu Thuỷ - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02393 343 226, 0914442762

khách sạn Hương Việt

Địa chỉ: Lối 2 - đường Bình Minh - Cửa Lò Nghệ An

Tel: 038 3955456 - 0979076969

khách sạn Hồng Tấn

Địa chỉ: 180 - đường Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 824 387 - 0912 741 109

Pages