Khách sạn Cửa Lò

Khách sạn Bình Minh

Địa chỉ: 94 Bà  Lụa - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0948.101.165 - 0963.059.419

Khách sạn Xuân Lan

Địa chỉ: 164 - Bình Minh - Cửa lò - Nghệ An

Tel: 0238 3951 224 - 0904 745 688

Khách sạn Hoàng Hà

Địa chỉ: Nguyễn Thức Tự - Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An

Tel:  02383 956 777 - 0935761666

Nhà Khách Nghệ An II

Địa chỉ: 236 - Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 951 881 - 0916 676 400

Khách sạn Kỳ Lan

Địa chỉ: Đường số 6 - P. Thu Thủy - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 949 767 - 0916 888 777

Khách sạn Dương Gia

Địa chỉ: số 10 Mai Thúc Loan - Cửa lò - Nghệ an

Tel: 02 383 959 968 - 094 516 88 86

Khách sạn Hòn Mắt

Địa chỉ: Khối 6 - P. Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 947 666 - 02383 947 888

Khách sạn Bưu Điện

Địa chỉ: Số 1 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3824 554 - 0915 236 779

Khách sạn Bạch Lim

Điện Thoại: 07 Nguyễn Cảnh Quế và 140 Nguyễn Sư Hồi - Thu Thủy - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 949 599 - 0969 344 799.

Khách sạn Kiều Anh

Địa chỉ: 5 Nguyễn Thức Tự - Cửa Lò – Nghệ An

Tel: 02383 955 568 - 0968 824 375

Khách sạn Bộ xây dựng

Địa chỉ: 216 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 824 122 - 02383 824 326

Khách sạn Trung Kiên

Địa chỉ: Nguyễn Thức Tự - Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 956 789 - 02383 955 555

Khách sạn Bảo Nam

Địa chỉ: Đ Mai Thúc Loan - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 542 666 - 0917 330 444

Khách sạn Đặng Đạt

Địa chỉ: 2 Nguyễn Năng Tĩnh - Thu Thuỷ - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 951 008

Khách Sạn Bộ Văn Hóa

Địa chỉ: 9 Mai Thúc Loan - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 949 423 - 091 207 36 94

Khách sạn Vinh Hạnh

Địa chỉ: 246B Bình Minh - Cửa lò - Nghệ An

Tel: 02383 956 768 - 0968 122 626

Khách sạn Hương Khang

Địa chỉ: Đ Mai Thúc Loan - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0976 620 928

Khách sạn Phong Lan

Địa chỉ: Khối 1- Thu Thủy - Cửa lò - Nghệ An

Tel: 02383 824 804 - 0989 899 997

Khách Sạn Việt Úc

Địa chỉ: 7 Sào Nam - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 824.577 - 0906 152 678

Khách sạn Ngọc Ngà

Địa chỉ: 83 Bà Lụa - Nghi Thu - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0973 938 999 - 0912 226 323

Khách sạn Như Ý

Địa chỉ: 9 Sào Nam - Nghi Thu - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 949 929 - 0913 074 275

Khách sạn Hoa Đồng Tiền

Địa chỉ: 208 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3824 901 - 0913 273 348.

Khách sạn Việt Trung

Địa chỉ: 152 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 947 999 - 0913 545 789

Khách sạn Đại Huệ

Địa chỉ: 246 Đ. Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An Tel: 02383 951 567 - 0912 363 707

Khách sạn Trường Sa

Địa chỉ: 66 Nguyễn Sư Hồi  - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 947 777 - 0984 482 266

Khách sạn Hương Sen

Địa chỉ: Đ Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 956 579 - 0986 772 727

Khách sạn Đại Tây Dương

Địa chỉ: 246B Đ Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0383.949.888 - 0383.956.868

Khách sạn Hùng Đức

Địa chỉ: Khối 1 - P. Thu Thủy - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0944 466 979 - 0933 018 999

Khách sạn Thanh Lan

Địa chỉ: Đ Hoàng Văn Tâm - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 956 289 - 096 619 05 85

Khách sạn Xanh

Địa chỉ: 282 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0383 949 999 - 0383 949 949

Pages