Khách sạn Cửa Lò

Khách sạn Tân Hạnh

Địa chỉ:  20 Nguyễn Cảnh Quế - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 958 688 - 0975 448 678

Khách sạn Gia Bảo

Địa chỉ: Khối 1 - P. Thu Thủy - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 952 826 - 0912 592 242

Khách sạn Hồng Kông

Địa chỉ: 250 Bình Minh - Cửa Lò Nghệ An

Tel: 02383 951 629

Khách sạn Hải Hòa

Địa chỉ: 160 Đường Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 824 739 - 0989 068 678

Khách sạn Hương Trà

Địa chỉ: 248 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02393 951 474 - 0986 003 474

Khách sạn Sóng Biển

Địa chỉ: Đường ngang số 9B - Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 824 099 - 098 342 42 42

Khách sạn Lan Vinh

Địa chỉ: Bình Minh - Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 091 522 83 18

Khách sạn Tuấn Quang

Địa chỉ: Khối 1 - P. Thu Thủy - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 944 302 - 0983 201 593

Khách sạn Hải Âu

Địa chỉ: Nguyễn Thức Đường - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 824 333 - 0913 272 563

Khách sạn Hùng Duyên

Địa chỉ: 170 Đường Nguyễn Sư Hồi - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0982 354 345 - 0917 326 226

Khách sạn Thúy Hiếu

Địa chỉ: 242 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 2 sao: 02383 958 958 - 3 sao: 02383 959 268

Khách sạn Thành Lộc

Địa chỉ: 258 Đường Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 956 456 - 0976 192 345

Khách sạn Khánh Hằng

Địa chỉ: 5 Đặng Thái Thuyến - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 091 214 35 55 - 0911 17 78 79

Khách sạn Tiến Anh

Địa chỉ: Nguyễn  Sư Hồi - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 958 989 - 0946 275 767

Khách sạn Hà Nội Cửa Lò

Địa chỉ: Mai Thúc Loan - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3824 815

Khách sạn Việt Thái

Địa chỉ: 266 đường Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 951 555 - 0914 386 968

Khách sạn SAMMY

Địa chỉ: 5 Nguyễn Thị Thập - Nghi Hương - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 356 999 - 02383 555 969

Nhà khách Tỉnh Ủy

Địa chỉ: 222 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3824 419 - 094 618 12 22

Khách sạn VINAMOTOR

Địa chỉ: 74 Bình Minh -Thu Thuỷ - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3949 970

Khách sạn Xuân Dương

Đại chỉ: Tuyến 2 đường Bình Mình - Khối 1 - P. Thu Thủy - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0965 477 567

Khách sạn Thái An

Địa chỉ: Nguyễn Duy Trinh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 955 222 - 0963 333 959

Khách sạn Quân khu IV

Địa chỉ: 230 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3949 395

Khách sạn Thiên Ân

Địa chỉ: Đ Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 955 999

Khách sạn Sun and Sea

Địa chỉ: Đường 15 - Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 952 555 - 0936 640 999

Khách sạn Hoa Mai Vàng

Địa chỉ: 21 Nguyễn Cảnh Quế - Thu Thuỷ - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 952 836 - 097 510 91 71

Khách sạn Ngành Y Tế

Địa chỉ: 220 - Bình Minh - Cửa lò - Nghệ An

Tel: 0912 702 328 - 0912 487 568

Khách sạn Togi

Địa chỉ: 188 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 951 165 - 0912.52.77.88

Khách sạn Nhật Minh

Địa chỉ: 76 Nguyễn Sư Hồi - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 3951 159 - 0904 983 669

Khách sạn Hải Linh

Địa chỉ: 238 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0238 955 966 - 02383 955 656

Khách sạn Giao Thông IV

Địa chỉ: 92 Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 02383 824 585

Pages