Khách sạn Đồ Sơn

Khách sạn Vạn Thông

Địa chỉ: Khu 2 Đồ Sơn -  Vạn Sơn - Đồ Sơn - Hải Phòng

Tel: 0225 3861311

/sites/default/files/field/image/anh-55637118.jpg

Địa chỉ: Khu II Đồ Sơn - Hải Phòng

Tel: 0225 3861 410

Nhà khách Quân Khu 1

Đại chỉ: Trung tâm khu 1 - Đường Yết kiêu - Đồ Sơn - Hải Phòng

Tel: 02253 864781 - 0982 686 657

Khách sạn Biển Nhớ Đồ Sơn

Đại chỉ: Bộ Quốc Phòng - C54 Khu II - Đồ Sơn - Hải Phòng

Tel: 02253 865 939

Khách sạn Công đoàn Việt Nam

Đại chỉ: Trung tâm khu 1 - Đồ Sơn - Hải Phòng

Tel: 0225 3864688 - 3861300

Khách sạn Lâm Nghiệp

Đại chỉ: Trung tâm khu I - Phường Vạn Sơn - Đồ Sơn - Hải Phòng

Tel: 0225 3861 304 - 091 447 5941 - 091 234 9744

Hòn Dấu Resort

Đại chỉ: Khu 3 - Vạn Huơng - Đồ Sơn - Hải Phòng

Tel: 02253 864678

Khách sạn Hoa Phượng

Đại chỉ: Khu 2 - bãi biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Tel: 0225 386 1286

Khách sạn Hanvet Đồ Sơn

Đại chỉ: Khu 1 - P. Vạn Hương - Đồ Sơn - Hải Phòng

Tel: 0225 3861 326 - 0936 424 569 - 0912 926 301

Khách sạn Hải Âu

Địa chỉ: Khu II phường Vạn Hương - Đồ Sơn - Hải phòng

Tel: 0225 3861 221 - 0225 386 2830

Khách sạn Đồ Sơn Resort

Đại chỉ: Khu III - Bãi biển Đồ Sơn - Hải Phòng

Tel: 0225 3864 888