Khách sạn Sầm Sơn

Khách sạn Thảo Hương

Địa chỉ: 21 Hồ Xuân Hương - P. Trường Sơn - Sầm Sơn

Tel: 02373 823 956 - 0971 549 890

Khách sạn Hương Biển

Địa chỉ: 37 Hồ Xuân Hương - P. Trường Sơn - Sầm Sơn - Thanh Hóa

Tel: 0237 3821272 - 3821273 - 0913 269 327

Khách sạn Thanh Lan

Địa chỉ: 23 Lê Lợi - P. Trường Sơn - Sầm Sơn - Thanh Hóa

Tel: 02373 821 559

Khách sạn Hoàng Long

Đại chỉ: 28 Thanh Niên - Trường Sơn - Sầm Sơn

Tel: 0237 3822908 - 0986 708 981

Khách Sạn Hoa Mai

Địa chỉ: 01 Thanh Niên - Sầm Sơn - Thanh Hoá

Tel: 02373 704 855 - 0919 596 263

Khách sạn Trung Đông

Đại chỉ: 02 Nguyễn Văn Cừ - Sầm Sơn - Thanh Hóa

Tel: 02373 821 685 - 0912 028 367

Khách sạn Thái Bình Dương

Đại chỉ: 10 Lê Lai - P. Bắc Sơn - TX Sầm Sơn - Thanh Hóa

Tel: 02373 823 888 - 0988 886 095

Khách sạn Tuyền Châu

Đại chỉ: 145 Hồ Xuân Hương - Sầm Sơn - Thanh Hóa

Tel: 02373 827 333 - 0988 365 288 - 0975 656 626

Khách sạn Hoa Sữa Sầm Sơn

Đại chỉ: 26 Tống Duy Tân - P. Bắc Sơn - Sầm Sơn - Thanh Hóa

Tel: 02373 821 041 – 02371 821 845

Khách sạn Hồ Gươm Sầm Sơn

Địa chỉ: 31 Hồ Xuân Hương - P. Trường Sơn - Sầm Sơn - Thanh Hóa

Tel: 0237 3821100.

Khách sạn Lê Lợi

Địa chỉ: 2 Lê Lợi - P. Trường Sơn - Sầm Sơn - Thanh Hóa

Tel: 02373 821 327

Khách sạn Sầm Sơn Star

Đại chỉ: 15B Bà Triệu - P. Bắc Sơn - Sầm Sơn - Thanh Hóa

Tel: 02373 501 599 -  02373 822 266

Địa chỉ: 2 Bà Triệu - P. Bắc Sơn - Sầm Sơn - Thanh Hóa

Tel: 0237 3821 373 - 3821 035

Khách sạn King Sầm Sơn

Địa chỉ: 02 Lê Văn Tám - P. Bắc Sơn - Sầm Sơn - Thanh Hóa

Tel: 2373 821 130 - 672 8888 - 0903 432 357

Khách sạn Dragon Sea

Địa chỉ: 43 Hồ Xuân Hương - P. Trường Sơn - Sầm Sơn - Thanh Hóa

Tel: 02373 826 666 - 821 028 - 822.678 - 827 868

Vạn Chài Resort Sầm Sơn

Địa chỉ:  Xã Quảng Cư - Sầm Sơn - Thanh Hoá

Tel: 0237 3793333 - 3793801 - 3793077

FLC Luxury Resort Samson

Đại chỉ: Đường Hồ Xuân Hương - xã Quảng Cư - Sầm Sơn - Thanh Hóa

Tel: 0237 8988888

Khách sạn Nhân Đức

Đại chỉ: Bãi C - Đường Hồ Xuân Hương - P. Trung Sơn - Sầm Sơn - Thanh Hóa

Tel: 098 666 82 85 - 0985 855 657

Khách sạn Biển Nhớ Sầm Sơn

Địa chỉ: Khu A - Đường Hồ Xuân Hương - Sầm Sơn - Thanh Hoá

Tel: 02373 821 822.

Khách sạn FLC Luxury Hotel Sầm Sơn

Địa chỉ: Hồ Xuân Hương - Sầm Sơn - Thanh Hóa

Tel: 0237 878 8888

Khách sạn Crown Sầm Sơn

Địa chỉ: 19A Lê Văn Hưu - P. Bắc Sơn - Sầm Sơn - Thanh Hóa

Tel: 0237 3826256 - 0965 802 802 - 0977 591 386

Khách sạn Việt Hưng

Đại chỉ: 07-09 Lê Lợi - P. Trường Sơn - Sầm Sơn - Thanh Hóa

Tel: 0237 3827888 - 0949 778 866

Khách sạn Tài Nguyên và Môi Trường
Khách sạn HTH Ruby
Khách sạn Bảo Anh Hotel
Khách sạn Thanh Bình Gold
Khách sạn Hà Nội 2
Khách sạn Trống Mái
Khách sạn Thăng Long