Khách sạn Cần Thơ

Khách sạn Anh Thư

Địa chỉ: 36 Lê Lợi - Cái Khế - Ninh Kiều - Cần Thơ

Tel: 0292 3768 279 - 2241477

Khách sạn Linh Phương 1

Địa chỉ: 161 Trần Văn Khéo - Ninh Kiều - Cần Thơ

Tel: 02923 768 722 - 768 733

Khách sạn Linh Phương 2

Địa chỉ: 07 Trần Đại Nghĩa - Ninh Kiều - Cần Thơ

Tel: 02923 643 744 - 643 755

Khách sạn Linh Phương 3

Địa chỉ: 55-57 Phạm Ngọc Thạch - Ninh Kiều - Cần Thơ

Tel: 02923 829989 - 760080

Khách sạn Hạnh Phúc

Địa chỉ: 75-77-79 Lý Hồng Thanh - Cái Khế - Ninh Kiều - Cần Thơ

Tel: 0292 3933666 - 3933665

Khách sạn Iris Cần Thơ

Địa chỉ: 224 đường 30/4 - P. Xuân Khánh - Ninh Kiều - Cần Thơ

Tel: 0292 368 6969

Khách Sạn Vinpearl Cần Thơ

Địa chỉ: 209 Đường 30 Tháng 4 - Xuân Khánh - Ninh Kiều - Cần Thơ

Tel: 0292 3761 888

Pages