Khách sạn Ninh Bình

Khách sạn Bái Đính

Địa chỉ: Khuôn viên Chùa Bái Đính - Xã Gia Sinh - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Tel: 0229 3868 789 - 0912 096 116

Địa chỉ: 28 Trương Hán Siêu - Phú Thành - Ninh Bình

Tel: 0914 000 829 - 0229 2210 631

Pages