Khách sạn

Khách sạn Thanh Măng

Địa chỉ: Khu 4 - thị trấn Cô Tô - H. Cô Tô - Quảng Ninh

Tel: 083 691 6414 - 0328 598 120

Khách sạn Thái Hà

Địa chỉ: Khu 3 thị trấn Cô Tô - H. Cô Tô - Quảng Ninh

Tel: 0976 551 688 - 0962 981 688

Coto Eco Lodge

Địa chỉ: Bãi Hồng Vàn - Thôn Hồng Hải - Xã Đồng Tiến - H. Cô Tô - Quảng Ninh

Tel: 0988 071 100

Khách sạn Coto Village

Địa chỉ: Bãi biển Hồng Vàn - Đảo Cô Tô - Quảng Ninh

Tel: 0978 781 423 - 0913 455 466

Khách Sạn Green Cô Tô

Địa chỉ: Bãi Biển Tình Yêu - Cô Tô - Quảng Ninh

Tel: 0203 3500 939 - 0904 099 399 - 0936 111 642

Khách sạn Golden CoTo

Địa chỉ: Khu 2 - Tt Cô Tô - H. Cô Tô - Quảng Ninh

Tel: 0203 350 7777 - 097 442 6886

Khách Sạn Khánh Linh

Địa chỉ: khu 4 thị trấn Cô Tô - H. Cô Tô - Quang Ninh

Tel: 0203 3889 898 - 0986 483 999

Khách sạn Hoàng Trung

Địa chỉ: 15 Lê Quý Đôn - Khu 3 - Thị Trấn Cô Tô - H. Cô Tô - Quảng Ninh

Tel: 0203 388 9686 - 0913 378 559

Khách Sạn Cô Tô Group

Địa chỉ: Khu 3 - Thị trấn Cô Tô - huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Tel: 0203 3889 678 - 0981 335 337 - 0982 821 810

Khách Sạn Draco QK3

Địa chỉ: 251 đường 1/4 - thị trấn Cát Bà - Cát Hải - Hải Phòng

Tel: 02253 887200 - 0978 768 239

Khách sạn Hương Cảng

Địa chỉ: 201 - 202 Đường 1/4 - Khu du lịch Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 02253 888 399 - 0914 691 683

Khách sạn Việt Anh

Địa chỉ: 2 Đường Núi Ngọc - TT Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 02253 888206

Khách Sạn Hùng Long Harbour

Địa chỉ: 268 Đường 1/4 - Thị Trấn Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 02256 269 269 - 0383 269 269 - 0978 366 791

Khách sạn Giếng Ngọc

Địa chỉ: 240 đường 1/4 - thị trấn Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 0225 3888286 - 3888243

Khách sạn Mặt Trời và Biển

Địa chỉ: 26 - 28 đường Núi Ngọc - thị trấn Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 02253 888 315 - 887 766 - 0904 156 234 - 0972 123 234

Khách sạn Viễn Đông

Địa chỉ: 225  đường 1/4 - thị trấn Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 0225 3888 555

Khách sạn Rồng Biển

Địa chỉ: Tổ 19 - khu 4 - Tt. Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 02253 888730

Khách sạn Hoàng Ngọc

Địa chỉ: 245 đường 1/4 - thị trấn Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 02253 688788

Khách sạn Mỹ Ngọc

Địa chỉ: 212 đường 1/4 - Thị Trấn Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 02253 888422 - 888199 - 0978 032203

Khách sạn Thảo Minh

Địa chỉ: 197 Đường ¼ - Thị Trấn Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 0225 3888 408 - 0983 244005 - 0981 602889

Khách sạn Anh Tuấn

Địa chỉ: 61 Núi Ngọc - TT.Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 02253 888 296

Khách sạn Trà My

Địa chỉ: 227 đường 1/4 - TT. Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 02253 888650

Khách sạn Phong Lan

Địa chỉ: 214 đường 1/4 - khu Du lịch Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 02253 888605

Khách sạn Hoa Phượng

244 đường 1/4 - khu du lịch Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 02253 887735

Khách sạn Lan Hạ

Địa chỉ: 21 Núi Ngọc - thị trấn Cát Bà - Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 02253 888299 - 888999

Khách Sạn Le Pont

Địa chỉ: 62-64 Đường Núi Ngọc - Cát Bà - Hài Phòng

Tel: 02253 888 353

Whisper Nature Bungalow

Địa chỉ: Thôn 1 - Làng Việt Hải - Cát Bà - Hải Phòng

Tel: 024 3929 0606

Khách sạn Hải Long Cát Bà

Địa chỉ: 234 Đường 1/4 - Thị trấn Cát Bà - H. Cát Hải - Hải Phòng

Tel: 0225 3888 635 - 0947 935 498

Khách sạn Harbour Inn

Địa chỉ: 309 Đường ¼ - TT Cát Bà - H. Cát Hải - Hải Phòng

Tel: 0914 958 567 - 0974 712 343

Khách Sạn Chu Long

Địa chỉ: Đường ¼ - Tùng Dinh - Thị trấn Cát Bà - Cát Hải - Hải Phòng

Tel: 02253 696986 - 0974 23 9994 - 0984 858 263

Pages