Khách sạn

Khách sạn New Sky Cửa Lò

Địa chỉ: Số 236B - đ Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0966.944.365 - 0976.061.365

Khách sạn Yên Hiền

Địa chỉ: Khối 1 - P. Thu Thủy - TX Cửa Lò - Nghệ An

Tel: 0948 263 758 - 0987.182004

khách sạn Bông Sen

Địa chỉ: 266A Bình Minh – Cửa Lò – Nghệ An

Tel: 0238. 3955 881/ 0238. 3955.882

Pages